[1]
Mahfud, M. and Billah, M.Q.I. 2022. Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari’at Islam. Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 1, 1 (Sep. 2022), 18–26. DOI:https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1.