[1]
D. Kuswandi and Abu Maskur, “Metodologi Tafsir Ulama Nusantara di Tanah Pasundan (Telaah Atas Kitab Tafsir Rawdhat Al-‘Irfân dan Malja’ At-Thâlibîn Karya KH. Ahmad Sanusi)”, Al-Fahmu, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, Sep. 2022.