Mahfud, Mahfud, and Muhammad Qudwah I’tishom Billah. “Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari’at Islam”. Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 1, no. 1 (September 30, 2022): 18–26. Accessed June 13, 2024. http://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/article/view/1.